Pwy wnaiff siarad drosoch os na allwch chi?

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Peidiwch â gadael i’r rhai sydd yn annwyl i chi gasglu’r darnau

Cynlluniwch eich gofal yn y dyfodol

Gwyliwch y fidios er mwyn rhoi cychwyn arni